Plan lekcji
Oddziały
1a 2a 3a 4a 6a 7a 8a
Nauczyciele
P.Andrzejewska (PA) M.Augustyniak (MA) D.Biegańska (DB)
E.Graczyk (EG) A.Jałocha-Polityło (AJ) G.Jaskułecka (GJ)
A.Kaźmierczak (KA) I.Kierzkowska (IK) A.Kuroś (AK)
A.Leśniewska-Dubisz (AL) K.Lonka (KL) M.Męch (MM)
H.Migdalska (HM) D.Nikodem (DN) A.Olejniczak (AO)
B.Stawowa (ST) B.Szczepańska (BS) M.Ślebioda (MŚ)
R.Tobera (RT) E.Waligóra (EW) E.Wolniak (WO)
Sale
Sala 2 Sala_2 3 Sala_3 8
Sala_4 9 Sala_5 10 Sala_6 102
Sala_7 103 Sala_8 108 Sala_9 109
Sala_10 110 Sala_11 12 Sala_12 112